Terug naaar Tijdmachine

1970

Muziekschool (KunstPodium) Gilze en Rijen opgericht

In de zestiger jaren konden kinderen in Rijen-Zuid muziekonderwijs krijgen vanuit de buurtvereniging, die Aalmoezenier Fritschy daar had opgericht. In 1970 begon in Gilze en Rijen een muziekschool; in 1973 kwam daarvoor een gemeenschappelijke regeling met Dongen tot stand. En zo ontstond Muziekinstituut Dongen, Gilze en Rijen. De muziekschool begon als een gemeentelijke instelling; het gemeentebestuur was bestuur van de muziekschool. De leslokalen waren in de pastorie in de Hoofdstraat in Rijen; in Gilze kregen de muziekleerlingen les in een eigen gebouw bij basisschool De Klim-op. Eind 1984 verhuisde de muziekschool in Rijen naar de voormalige Maria Boodschapkerk, samen met de bibliotheek en de Hulpcentrale. In Gilze verhuisde de muziekschool eerst naar de Villa Mol en daarna naar Cultureel Centrum De Schakel.
In 2009 wijzigde de naam in KunstPodium Dongen, Gilze en Rijen en werd de instelling geprivatiseerd. Het is nu een instelling die zorg draagt voor cultuureducatie. Zij doet dit door korte lessen aan te bieden, lessen gedurende het hele schooljaar en workshops op het gebied van muziek, dans, theater en beeldende kunst. En ze werkt nog steeds op drie locaties: in De Schakel in Gilze, De Boodschap in Rijen en de Cammeleur in Dongen.