Terug naaar Tijdmachine

1849

Kerkkoor Gilze opgericht

Ongetwijfeld heeft de kerk in Gilze vanaf het begin een kerkkoor gehad; in 1605 en 1773 spreken stukken in archieven van ‘het choor’. Maar pas vanaf 1849 is er echt sprake van een officieel koor; in dat jaar wordt er een Reglement van orde en tucht voor de Confrérie van de H. Cecilia te Gilze opgesteld. De pastoor was de baas over het koor, dat alleen uit mannen en jongens bestond. Er werden in eerste instantie alleen Gregoriaanse liederen gezongen, maar later kwam daar ook meerstemmige muziek bij. Verslagen uit de 19e eeuw spreken steeds van R.K. Kerkkoor St. Cecilia. Traditie was dat bij jubilea van koorleden stenen Goudse pijpen werden gerookt.
Het koor verzorgde de zang bij de missen op zondag, maar trad ook aan bij de rouw- en trouwdiensten door de week. Veel koorleden waren immers zelfstandige ondernemers en konden makkelijk een uurtje vrij nemen. Toen dat in later jaren moeilijker werd, kwam er in 1963 een dameskoor voor deze diensten. In 1977 fuseerden dames- en herenkoor onder de nieuwe naam: Gemengd parochieel zangkoor Gilze. In 1988 veranderde deze naam in De Gilzer Cantory en om subsidieredenen werd het koor toen een vereniging.
Het kerkkoor neemt deel aan de jaarlijkse Koorkring, samen met de parochiekoren van Rijen, Alphen, Baarle-Nassau, Chaam, Molenschot, Riel en Ulicoten. Deze koorkring bestaat al sinds 1920.