Terug naaar Tijdmachine

1876

Harmonie Vlijt en Eendracht opgericht in Rijen

Al in 1860 kende Rijen een Liedertafel Aurora, een gecombineerde zang- en harmonievereniging. In 1876 werd vanuit deze liedertafel Harmonie en Rederijkersgezelschap Vlijt en Eendracht opgericht. Gelukkig, want tot die tijd moest bij plechtigheden de harmonie uit Gilze naar Rijen komen. Zuinigheidsoverwegingen zorgden voor de wijziging van de naam Aurora in Vlijt en Eendracht. In Breda was namelijk een harmonie met die naam ontbonden en ze hadden een vaandel met de naam Vlijt en Eendracht over.
Het muziekgezelschap telde indertijd achttien leden. Bovendien was er toen een afdeling zang met negen leden en een afdeling toneel met acht leden. Allemaal mannen, die bij toneeluitvoeringen ook de rollen van vrouwen speelden.
Ze repeteerden overal in cafés en dergelijke, maar een particulier (Van Disseldorp) liet in zijn café in de Hoofdstraat (toen Kerkstraat) een concertzaal bouwen, de zogenaamde Harmoniezaal. Later werd deze harmoniezaal verplaatst naar het huidige Café-restaurant 't Boerke.
Vlijt en Eendracht bestaat als harmonie nog steeds. Ze biedt zelf opleidingsmogelijkheden voor vrijwel alle blaasinstrumenten. De drumband is in 1963 zelfstandig als Jachthoorn- en trompetterkorps Eendracht maakt macht (E.M.M.) verder gegaan. In 2017 is de drumband opgeheven. Harmonie Vlijt en Eendracht heeft tot het 140-jarig bestaan bij `t Boerke gerepeteerd, maar repeteert tegenwoordig in Cultureel Centrum De Boodschap.