Terug naaar Tijdmachine

1807

Harmonie St. Cecilia in Gilze opgericht

Heel lang ging de harmonie in Gilze uit van 1850 als oprichtingsdatum. Maar honderd jaar later, rond 1950, ontdekte de muziekvereniging dat de harmonie al in 1807 was opgericht. De harmonie heette toen nog De Musicanten van Cicilia; later veranderde de naam in Harmonie St. Cecilia, waaraan in 1957 het predicaat Koninklijk werd toegevoegd. De harmonie is de oudste harmonie van Noord-Brabant, begonnen als mannenvereniging maar sinds 1970 een gemengde club.
Inmiddels bestaat de harmonie dus ruim tweehonderd jaar, een jubileum dat de vereniging in 2007 groots vierde; twee jubileumuitgaven getuigen hiervan.
In 1807 begeleidde de harmonie het katholieke kerkkoor dat tijdens de missen in de schuurkerk zong; de St. Petrus Bandenkerk was toen in handen van de protestanten. En in de schuurkerk was geen orgel beschikbaar. Ook trad de harmonie op bij de viering van de verjaardag van Lodewijk Napoleon in 1807. Pas vanaf 1850 is er meer bekend over de geschiedenis van de harmonie, het jaar waarin een nieuw Reglement werd opgesteld. Zo moest de harmonie in 1863 naar Rijen om te spelen bij de opening van de spoorlijn Breda-Tilburg. Rijen had toen nog geen harmonie.
Tijdens de twee wereldoorlogen is de harmonie niet opgeheven, maar er was nauwelijks of geen gelegenheid om actief te repeteren en op te treden. In de Eerste Wereldoorlog, is de harmonie wel even opgeheven geweest, van december 1916 tot september 1918, maar dat had vooral te maken met het ‘zattemansgedoe’ van de kastelein van het café waar toen gerepeteerd werd.
De harmonie repeteert nu wekelijks in Cultureel Centrum De Schakel in Gilze. Het aantal leden is de afgelopen jaren teruggelopen. Uitvoeringen zijn nu vaak samen met een harmonie uit Riel.