Terug naaar Tijdmachine

1971

De Zonnebloem in Gilze en Rijen opgestart

In november 1971 werd de Zonnebloem, afdeling Gilze-Hulten opgericht. Eerste voorzitter was Margriet Barnasconi, eerste secretaris José Blommers-van Eijs; zij waren ook de initiatiefnemers. Ze wisten vooraf de nodige gelden binnen te halen met een concert door de Rijkspolitiekapel op de vliegbasis. Dat leverde 1400 gulden op en de vliegbasis deed er met 500 gulden nog een schepje bovenop. Voorafgaand aan de officiële oprichting organiseerden ze ook de eerste cursus; 21 welfareleidsters sloten die met goed gevolg af.
Basisactiviteiten waren huisbezoek en welfaremiddagen voor langdurig zieken en mensen met fysieke beperking. De Zonnebloem had meteen al tientallen gasten en voldoende vrijwilligers om bij hen op huisbezoek te gaan. De welfaremiddagen werden tweemaal per maand gehouden, eerst in De Schakel, maar al snel in Huize St. Franciscus. De gasten konden er onder begeleiding van vrijwilligers handwerken, knutselen, een kaartje leggen enzovoorts. Jaarlijks was er ook de verkooptentoonstelling. In de loop van de tijd kwamen er nieuwe activiteiten bij, zoals winkelochtend, kerstviering, zon in de schoorsteen (surprises), Nationale Ziekendag, Mariaviering in Den Bosch, rolstoelcarnaval en rolstoelwandelingen, theatershow, barbecue op de vliegbasis, bootreizen en vakanties.