Terug naaar Tijdmachine

2014

Stichting Dorpsbelang Molenschot opgericht

Voor het maken van een iDOP (integraal Dorpsontwikkelingsplan), samen met de gemeente, had Molenschot een klankbordgroep. Nadat het iDOP was opgesteld en afgerond, bleef er behoefte aan een belangenvereniging. In 2014 is daarom Stichting Dorpsbelang Molenschot opgericht. De stichting wil meewerken aan de verbetering van de leefbaarheid in het dorp. Daarvoor zijn verschillende werkgroepen actief die via nieuwsbrieven de inwoners van Molenschot op de hoogte houden. De bijeenkomsten en vergaderingen zijn steeds in de multifunctionele accommodatie De Molenwiek in Molenschot.