Terug naaar Tijdmachine

1938

Belangenvereniging Hultens Belang opgericht

De belangenvereniging uit Gilze, ‘Gilze vooruit’, behartigde lange tijd ook de belangen voor de inwoners van Hulten. Maar in 1938 richtten Hultenaren een eigen belangenvereniging op, die de naam Hultens Belang kreeg. De vereniging heeft zich als belangrijkste taak gesteld om de belangen van de Hultenaren te behartigen en de saamhorigheid in het dorp te bevorderen. En dat gebeurt sindsdien via bemoeienis met bijvoorbeeld de opbouw van het dorp na de oorlog, ruilverkaveling, iDOP (integraal Dorpsontwikkelingsplan) en festiviteiten bij bijvoorbeeld Koningsdag of carnaval.
Ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de belangenvereniging in 2013 is een boekje verschenen.