Terug naaar Tijdmachine

1989

St. Ambrosiusgilde in Gilze heropgericht

Het is bekend dat er in Gilze in de 18e en 19e eeuw een schuttersgilde heeft bestaan, want in 1769 verleende de Heer van Breda een octrooi aan het Ambrosiusgilde in Gilze. Maar na 1810 ongeveer, waren er nog maar vier gildeleden en hield het op te bestaan. Dit oude schuttersgilde was opgericht uit noodzaak; het moest het eigen erf en goed beschermen tegen rondtrekkende, rovende en brandschattende bendes. Er is een caerte (stichtingsbrief) uit 1769 van dit gilde teruggevonden.
In 1989 is Schuttersgilde St. Ambrosius opnieuw opgericht. Het gilde komt nu wekelijks bij elkaar in een eigen accommodatie achter café De Hooikar (gildehuis Den Doel); daar staat ook hun schutsboom. Elke twee jaar houden de gildebroeders het zogenaamde koningschieten. Ze schieten dan op de houten vogel die op de schutsboom is geplaatst. Voor dit koningschieten verandert het Mollebos voor één dag in een schutswei. Naast de onderlinge wedstrijden zijn er op Gildedagen de gilde-optocht en voor alle onderdelen aparte wedstrijden.
7 December is de feestdag van Ambrosius en rond die dag houdt het gilde een Staatsiedag (jaarvergadering en teerdag). Bij de tocht door Gilze die daarbij hoort, dragen de gildebroeders het vaandel mee, een pronkstuk van het gilde. De hoofdkleur van het vaandel is paars (bisschoppelijke kleur) met daarin een lichtgeel kruis omzoomd door een groene band. Dit staat symbool voor de onderlinge band van de imkers-gildebroeders van vroeger.
Een paneel uit de oude preekstoel van de St. Antoniuskerk in Terheijden, voorstellende St. Ambrosius, kwam in 1962 in het bezit van pastoor C. Rombouts uit Gilze. Hij hing het paneel in zijn werkkamer, maar heeft het in 1994 aan het Gilzer St. Ambrosiusgilde geschonken. Bij optochten en defilés dragen twee gildebroeders het paneel mee; door het jaar heen hangt het in de parochiekerk van Gilze.
Het gilde verzorgt het onderhoud van de dankkapel O.L. Vrouw van Altijddurende bijstand in Gilze.