Terug naaar Tijdmachine

1971

Gemeenschapshuis The Chump in Hulten geopend

In de oude noodkerk van Hulten werd in 1970 een zaaltje ingericht als ‘Soosjetijd’. De oude noodkerk was daar gebouwd, nadat de kerk bij een bombardement verwoest was. Na de komst van de nieuwe kerk, werd de noodkerk in 1952 parochiehuis. Al snel maakten allerlei Hultense verenigingen er gebruik van en dat leidde in 1971 tot de start van Gemeenschapshuis The Chump (chump betekent houtblok, wat een verwijzing was naar de tafels die van houtblokken waren gemaakt). In 1982 kreeg de stichting een nieuw gebouw en werd de naam gewijzigd in Dorpshuis The Chump. En zo heet het nog steeds.
In The Chump zijn de bijeenkomsten en repetitieavonden van de Bond van Ouderen, Hamato, EHBO en Vrouwen van Nu.