Terug naaar Tijdmachine

1985

Cultureel Centrum De Boodschap in Rijen

Omdat het kerkbezoek in Rijen terugliep, verkocht het bisdom Breda in 1982 de Maria Boodschapkerk aan de gemeente. Die liet in 1984 het gebouw grondig verbouwen tot bibliotheek, muziekschool en hulpcentrale. In de vroegere pastorieruimte kwam een kleine zaal voor uitvoeringen. Het gebouw kreeg de naam De Boodschap, verwijzend naar de oude kerknaam. In 1995/1996 liet de gemeente het gebouw weer grondig verbouwen én er een paar ruimtes aanbouwen. Voortaan was De Boodschap de plek waar de meeste culturele activiteiten van Rijen plaatsvonden. Het sociaal kultureel werk (SKW), dat tot dat moment in De Boemerang zat, nam zijn intrek in De Boodschap, maar ook de SeniorenVereniging Rijen (toen nog Katholieke Bond van Ouderen), de dagopvang voor gehandicapten, peuterspeelzalen en het jongerenwerk. De bibliotheek, muziekschool en hulpcentrale bleven in het gebouw gevestigd. De peuterspeelzalen en het jongerenwerk hebben inmiddels het gebouw weer verlaten en elders huisvesting gevonden. De dagopvang voor gehandicapten heeft geen activiteiten meer in Rijen. In 2016 stopte ook de Hulpcentrale haar activiteiten.
Er is een theaterzaal gemaakt; De Boodschap zorgt jaarlijks voor een aantal voorstellingen. Maar ook derden kunnen deze zaal huren.
Veel organisaties houden hun repetities, vergaderingen en bijeenkomsten in De Boodschap.
Begin 2014 is De Boodschap gefuseerd met Cultureel Centrum De Schakel in Gilze en samen vormen de twee de Stichting Culturele Centra Gilze en Rijen.