Terug naaar Tijdmachine

1861

Kuiplooierij Antony Bouwmans, Gilze

Op het adres Horst 56 (vroeger Biestraat) in Gilze stond al vanaf 1861 een kuiplooierij bij de boerderij van de familie Bouwmans. De eerste die daar looide was Antony Bouwmans. Antony verhuisde in 1870 naar Rijen en verkocht de looierij aan Petrus J. Rouws. Petrus overleed in 1879. Anna Tuijtelaars, zijn echtgenote bleef achter met een zoon van twee jaar; ze was in verwachting van een tweede kind. Twee dagen na het overlijden van haar man werd de tweede zoon geboren.
Anna Tuijtelaars hertrouwde in 1881 met Johannes Brouwers. Deze nam het werk in de looierij over.
Toen zoon Piet Rouws volwassen werd, kwam hij in de looierij bij zijn stiefvader het vak leren. Later werd Piet eigenaar. Hij trouwde met Maria Gerdina van Poppel. Hij overleed in 1919. Zijn echtgenote bleef achter met vijf kinderen. Haar schoonvader Jan Brouwers hield de looierij draaiende. In 1935 liet de weduwe Rouws-van Poppel een nieuwe chroomlederfabriek bouwen in de Oranjestraat, waar haar drie zonen overleer gingen looien.