Terug naaar Tijdmachine

1990

J. (Jan) Bruikman, Rijen

Bruikman kwam in november 1956 in dienst bij de gemeente Gilze en Rijen en was daar van 1973 tot 1990 adjunct-directeur Openbare Werken en van juni 1964 tot januari 1990 brandweercommandant in Rijen. Hij was in 1929 in Amsterdam geboren en na zijn hts-studie, weg- en waterbouw, naar Brabant (een eerste instantie Baarle-Nassau) gekomen. In 1989 werd hij onderscheiden met de eremedaille in goud verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau.
Van 1990 tot 2008 was hij voorzitter van Heemkring Molenheide. Vanuit zijn eerdere functies binnen Gilze en Rijen, kende hij de gemeente op zijn duimpje. En de heemkring plukte daar de vruchten van. Behalve dat hij voorzitter was, werkte hij jarenlang mee aan het pandenonderzoek en – tot op hoge leeftijd – aan de digitalisering van de kadasterkaart van 1832. Ook was hij jarenlang voorzitter van de commissie Open Monumentendag in Gilze en Rijen en zette hij zijn kennis in bij de samenstelling van talloze fietsroutes.
Al bij zijn aantreden als voorzitter in 1990 werd hij geconfronteerd met de drukke bezigheden rond de nieuwe huisvesting aan de Nieuwstraat in Gilze. Een vaste plek, die bijdroeg aan de groei en bloei van de heemkring én die van de heemkring een begrip maakte. Inhoudelijk maar ook in ledenaantal. Met een ruime verdubbeling groeide de heemkring onder zijn voorzitterschap uit tot een vereniging met bijna vierhonderd leden. Jan Bruikman heeft met zijn deskundigheid en zijn jarenlange betrokkenheid een belangrijke stempel op de heemkring gedrukt. Bij zijn afscheid als voorzitter ontving hij daarvoor de zilveren speld van Brabants Heem en werd hij benoemd tot erelid van Heemkring Molenheide. Jan overleed op 90-jarige leeftijd op 27 januari 2019.