Terug naaar Tijdmachine

1969

Kerkkoor in Hulten opgericht

Vanaf 1913 had Hulten een eigen parochie. En waarschijnlijk werd er vanaf die tijd regelmatig door een koor gezongen tijdens de diensten. Maar daar is weinig over bekend. In 1969 werd het Hultens kerkkoor officieel opgericht en het bleef actief tot in 2013 de parochie werd opgeheven. Het was een gemengd koor.