Terug naaar Tijdmachine

1862

Café Het Stationskoffiehuis, Rijen

In 1862 werd de spoorlijn van Breda via Tilburg naar Maastricht aangelegd. Bij Rijen moest daarvoor de boerderij van Christoffel Hendriks geruimd worden. Hij bouwde een nieuwe woning met herberg naast de spoorlijn in de Kerkstraat (nu Stationsstraat) en noemde die Het Stationskoffiehuis. Na zijn overlijden nam eerst zijn vrouw en later zijn zoon de herberg over. In het café werd in 1897 zowel de Coöperatieve Boterfabriek De Hoop opgericht als Zangvereniging Euterpe. En er kwam in 1905 een kegellokaal. In 1918 werden Johannes (Jantje) van Wezel en zijn vrouw Maria van der Horst de nieuwe eigenaren. Jantje had eerder al een café aan de Venneweg (toen Parallelweg genoemd) tegenover het station. Hun achternamen staan nog steeds in het raam boven de ingang. In 1945 nam hun oudste dochter het Stationskoffiehuis over; zij opende naast het café een slijterij. Maar in 1954 verkochten de kinderen Van Wezel-van der Horst het hele pand aan een Bredase brouwerij. Die ging café en woning verhuren. Ondertussen waren er twee biljartverenigingen en Wielervereniging De Vrije Coureur thuis. Vanaf 1999 kwam er een nieuwe eigenaar die geruime tijd zelf het café runde (de slijterij was inmiddels gesloten), maar tegenwoordig weer verhuurt. Het café is nog steeds in gebruik, maar wel onder een andere naam. Van Stationskoffiehuis werd het De Bottel en daarna De Heeren van Rijen.