Terug naaar Tijdmachine

1913

Café Rustoord, Gilze

De uit Teteringen afkomstige Piet van den Boogaart kwam rond 1900 in Gilze wonen. Hij werd machinist op de zuivelfabriek in de Lange Wagenstraat. Vanaf 1913 mocht hij aan zijn huis in de Ridderstraat een lokaal bouwen waar hij zwak-alcoholische dranken mocht schenken. En dat lokaal gaf hij de naam Café Rustoord. Er kwamen vooral jongeren om te biljarten en kaart te spelen. De in 1921 opgerichte voetbalclub A.V.M. (Altijd Vol Moed) was in dit café thuis. Na 1930 werd het café gesloten. Het woonhuis bleef er staan tot de sloop in 1979. Toen werd er de Fazantendrift aangelegd.