Terug naaar Tijdmachine

1880

Herberg van Broers, Gilze

Rond 1880 stond er op de hoek van waar nu de Bavelseweg-Molenschotsedijk-Biestraat is een herberg. Deze was eigendom van Antonius Broers en zijn vrouw Maria van Alderen (Mie Broers in de volksmond). Ze mochten er alleen zwak-alcoholische drank schenken. Antonius overleed in 1889 waarna Mie in 1890 hertrouwde met Jan Broeders. Samen zetten ze de herberg tot 1907 voort om vervolgens een nieuw café te beginnen aan de Grindweg. Het café bestaat niet meer en hun oude herberg aan de Bavelseweg is in 1934 afgebroken.