Terug naaar Tijdmachine

1893

Kroeg van Toontje Goeijers, Gilze

Toontje Goeijers ging na zijn huwelijk in 1893 op het Raakeind wonen in Gilze. Hij begon daar een stille kroeg en schonk clandestien jenever. Hij had nogal wat klanten uit het nabijgelegen ‘De Scheel’, een gebied waar veel mensen woonden die zich voornamelijk bezighielden met smokkelen, stropen en andere ongewenste bezigheden. Rond 1920 werd de kroeg gesloten en werd de woning tot boerderij verbouwd. Weer later werd die gesplitst in twee woonhuizen (nu Bavelseweg 114).