Terug naaar Tijdmachine

1911

Station in Rijen afgebrand

Op zondagavond 19 augustus 1911 brak er brand uit op de bovenste verdieping van station Gilze-Rijen. Ook het woongedeelte van de stationschef moest het ontgelden. Gelukkig slaagde men er in de inventaris van het stationskantoor en de bedieningstoestellen voor de beveiliging van het station in veiligheid te brengen. Het treinverkeer kon gewoon doorgaan al moesten ‘ter uitsluiting van gevaar voor de reizigers de treinen met geslooten raampjes passeren!’
Het uitgebrande stationsgebouw bleek door de brand zo zwaar beschadigd te zijn, dat het niet hersteld kon worden. Er moest dus een nieuw station komen. Tot die tijd werd een van de twee goederenloodsen tijdelijk als stationsgebouw ingericht. Daarna werd er tussen de twee loodsen snel een houten noodstation gebouwd.