Terug naaar Tijdmachine

1920

Meer organisatie en materieel voor brandweer

In het begin van de twintigste eeuw werd de brandweer wat meer georganiseerd. Vakkundige begeleiding, oefening, taakverdeling en beschermende kleding kregen meer aandacht. Het materiaal werd in 1922 uitgebreid met de aanschaf van twee brandslangwagens en bij iedere wagen driehonderd meter brandslang.
Een grote vooruitgang was de aanleg van een openbare drinkwatervoorziening in de kernen van Rijen en van Gilze. Toen dit waterleidingnet in 1932 in gebruik genomen werd, kon de brandweer daar voortaan brandkranen op aansluiten. De brandweer van Gilze en van Rijen kregen ieder ook de beschikking over een babymotorspuit. Nu kon met een behoorlijke druk gespoten worden en was het handmatig pompen voorbij. Ook werden er twee brandslangwagentjes voor achter de fiets aangeschaft, zodat ook dit vervoer sneller ging. Het vervoer van de brandspuiten ging nog steeds met een snel aangevoerd bespannen paard. De brandweerlieden zelf verplaatsten zich met hun eigen fiets. Voor de veiligheid van de manschappen dicht bij de brandhaard, werden in 1935 zowel voor de Gilse als de Rijense brandweer ieder twee lederpakken aangeschaft.