Terug naaar Tijdmachine

1923

Eerste vorm van samenwerking bij brand

Al in 1923 bood de Tilburgse brandweer aan in bepaalde gevallen te komen helpen bij het blussen van branden. Burgemeester en wethouders berichtten op 17 oktober 1923 ‘dat wij bij voorkomende gevallen van uw hulp gebruik zullen maken, tegen vergoeding der kosten’.
Acht jaar later, op 17 december 1931, bevestigde de gemeente nog eens dat met Tilburg werd samengewerkt, zodra er bijzondere branden waren.