Terug naaar Tijdmachine

1949

Opnieuw brandweerkorps voor Molenschot

In 1942 werd het brandweerkorps in Molenschot opgeheven. Volgens de burgemeester maakte een reorganisatie de korpsen Molenschot en Hulten overbodig. Maar mogelijk dicteerde de Duitse bezetter deze opheffing. Op last van de districtsinspecteur voor het brandweerwezen kwam er in 1949 een nieuw korps. Op 25 mei 1949 gingen acht brandweerlieden aan de slag onder aanvoering van opperbrandmeester Joh. van Arendonk. Omdat de bestaande plaatijzeren garage niet voldeed, sloegen ze het materieel in een garage aan de Schoolstraat 13 op.