Terug naaar Tijdmachine

2010

Overdracht lokale basisbrandweerzorg aan regionale brandweer

Met ingang van 1 januari 2010 werd de lokale basisbrandweerzorg van de gemeente overgedragen aan de Brandweer Midden- en West-Brabant. Dit was een uitvloeisel van de regionalisering van de brandweer die vanaf medio 2005 steeds meer vorm kreeg. Via regionalisering van de brandweer hoopte men een aantal voordelen te behalen, namelijk een hoger niveau van brandweerzorg, meer slagkracht bij grootschalig optreden, een betere dienstverlening en meer efficiency. Als gevolg van de regionalisering kwam alle brandweerpersoneel (zowel professionals als vrijwilligers) in regionale dienst onder een éénhoofdige leiding. Ondanks de regionalisering blijft het gemeentebestuur wettelijk verantwoordelijk voor de brandweerzorg in de gemeente. De burgemeester vertegenwoordigt de gemeente in het regiobestuur.