Terug naaar Tijdmachine

2009

Oprichting jeugdbrandweer

In de vergadering van 7 november 2007 nam de gemeenteraad van Gilze en Rijen een amendement op de begroting aan over het oprichten van een jeugdbrandweer. De gemeente stelde hiervoor financiële en andere middelen beschikbaar. Naast de primaire bijdrage aan de brandweer Gilze en Rijen, namelijk vrijwillige functionarissen leveren, is de bedoeling dat de jeugdbrandweer ook bijdraagt aan de maatschappelijke ontwikkeling van jongeren. Voorbereidingen voor de vorming van de jeugdbrandweer vonden in de loop van 2008 plaats. De jeugdbrandweer Gilze en Rijen ging officieel van start op 1 januari 2009.