Terug naaar Tijdmachine

1976

Taken brandweer uitgebreid met hulpverlening bij ongevallen

In de jaren zestig en zeventig bestond de taak van de brandweer grotendeels uit het blussen van branden. Met de groei van het particuliere autobezit werd de taak van de brandweer uitgebreid met hulpverlening bij ongelukken. Aanvankelijk moesten de Gilze en Rijense brandweerlieden zich nog behelpen met simpele hulpmiddelen, maar in 1976 werd naar voorbeeld van de gemeente Waalwijk een apart hulpverleningsvoertuig gekocht. Dit voertuig was uitgerust met speciaal hydraulisch materiaal, waarmee slachtoffers uit hun auto konden worden gehaald. In 1981 nam de Regionale Brandweer Midden-Brabant deze wagen over, maar hij bleef in Rijen gestationeerd.