Terug naaar Tijdmachine

1973

Brand bij N.V. Libo in Rijen

Op 15 juli 1973 brak er een grote brand uit bij lederfabriek N.V. Libo aan de Margrietstraat in Rijen (nu ligt hier de Clausstraat). Het vuur was heel bedreigend voor de omgeving, want het fabrieksgebouw lag midden tussen andere bebouwing. De brandweer wist de brand te blussen, maar de schade was groot: anderhalf miljoen gulden. De veertig medewerkers werden met vakantie gestuurd.