Terug naaar Tijdmachine

1968

Gemeenschappelijke regeling brandweer herzien

Medio 1968 besloot de gemeenteraad toe te treden tot de gemeenschappelijke regeling Regionale Brandweer Midden-Brabant, die een nieuwe opzet had gekregen. Het doel van de regeling was hetzelfde als de oude uit 1952. Het voornaamste verschil was dat er één regionale brandweer met Tilburg als centrum kwam, in plaats van de twee kringbrandweren uit de oude regeling.