Terug naaar Tijdmachine

1814

Brandweerreglement ingesteld

Het brandweerreglement van 1754 was vanwege de benoeming van de brandmeesters in 1803 aan een grondige vernieuwing toe. Maar het opstellen daarvan wilde niet vlotten. Verder dan een conceptreglement kwam het niet. Ondertussen was ook de landelijke en provinciale overheid doeltreffende brandbestrijding als landsbelang gaan zien en sindsdien kwamen er regelmatig richtlijnen uit Den Haag en Den Bosch voor de brandweer. In 1814 gelastte de gouverneur van de Provincie het gemeentebestuur opnieuw om snel een nieuw brandweerreglement te ontwerpen. Het nieuwe gemeentebestuur (sinds 1813 was Nederland weer verlost van de Franse overheersing) pakte de zaak goed aan en datzelfde jaar nog kon de gouverneur het nieuwe reglement goedkeuren. Het reglement had een preventief karakter en bevatte allerlei richtlijnen om een brand te helpen voorkomen.