Terug naaar Tijdmachine

1702

Margriet, huisvrouw van Jan Peter Boogaarts, vroedvrouw

Margriet, huisvrouw van Jan Peter Boogaarts, was van 1702 tot 1707 vroedvrouw in de gemeente. Dat weten we omdat ze in die periode vermeld staat in de dorpsrekeningen. Haar eigen achternaam wordt niet vermeld. Ze kreeg jaarlijks twaalf gulden uit de dorpskas. In die tijd kwam de hulp bij bevallingen van hulpvaardige moeders en buurvrouwen, bakers en opgeleide vroedvrouwen of vroedmeesters. Opgeleid betekende waarschijnlijk dat ze in ieder geval de eenvoudige hygiëne toepasten, meer dan de welwillende buurvrouwen.