Terug naaar Tijdmachine

1729

Hermanus Pistorius, chirurgijn

In 1729 kreeg Hermanus Pistorius een aanstelling als chirurgijn in Gilze. Hij kreeg met ingang van 1 januari 1729 een jaarlijks traktement van vijftig gulden. Hij moest voor dit bedrag de armen uit de gemeente helpen. Het dorpsbestuur en het armbestuur van Gilze betaalden ieder twintig gulden en het armbestuur van Rijen tien gulden. Pistorius woonde in Gilze en was geboren in Sluis. Hij trouwde in 1730 met Appolonia Winkelmans. Twee jaar later vertrok hij naar Baarle-Nassau.
Chirurgijns hadden niet gestudeerd; ze waren de voorlopers van de universitair opgeleide dokters en de huisartsen.