Terug naaar Tijdmachine

1733

Andries Melordt, chirurgijn

Andries Melordt was enkele jaren chirurgijn in Gilze. In 1733 begon hij hier en in 1736 werd zijn opvolger al weer aangesteld. Melordt kreeg een jaarlijkse toelage van vijftig gulden om ‘den armen in alle voorvallende occasiën voor niet of gratis sal moeten bedienen zonder daarvoor iets in reeckeninge te moge brengen’. Melordt woonde tot 1735 samen met zijn vrouw Catharina de Vroom in Gilze.
Chirurgijns hadden niet gestudeerd; ze waren de voorlopers van de universitair opgeleide dokters en de huisartsen.