Terug naaar Tijdmachine

1735

Weduwe Adriana Cappuijns, vroedvrouw

Adriana Cappuijns werd in 1735 aangesteld als tweede vroedvrouw in onze gemeente. Chirurgijn mr. Andries Melordt uit Gilze en doctor Van Zon uit Breda hadden haar als vroedvrouw geëxamineerd. Ze was de weduwe van Adriaan van den Corput.
Adriana kreeg een traktement van 25 gulden per jaar. De dorpsrekeningen laten zien dat ze dit bedrag tot 1746 jaarlijks kreeg uitbetaald. In dat jaar vertrok ze uit Gilze.
In die tijd kwam de hulp bij bevallingen van hulpvaardige moeders en buurvrouwen, bakers en opgeleide vroedvrouwen of vroedmeesters. Opgeleid betekende waarschijnlijk dat ze in ieder geval de eenvoudige hygiëne toepasten, meer dan de welwillende buurvrouwen.