Terug naaar Tijdmachine

1756

Chirurgijns voortaan gecontroleerd

In de Baronie van Breda kwam vanaf 1756 een strenger toezicht op de gezondheidszorg. Chirurgijns hadden niet gestudeerd; ze waren de voorlopers van de universitair opgeleide dokters en de huisartsen. Voortaan moesten ze examen afleggen bij landsdoctor Van Gherdt in Breda. Twee dekens van het chirurgijngilde, de dorpsschout en een dorpsmagistraat waren ook bij dat examen aanwezig. Bovendien was er een lijst met instrumenten en medicijnen (kruiden) die de dorpschirurgijn voorhanden moest hebben. De landsdoctor kwam dat persoonlijk ieder jaar controleren.