Terug naaar Tijdmachine

1797

Christiaan Janssens – eerste medicinae doctor in Gilze

Christiaan Janssens was de eerste medicinae doctor (doctor in de medicijnen) die zich in Gilze vestigde. Hij had in 1797 als 23-jarige zijn academische graad behaald aan de universiteit van Leuven en kwam in datzelfde jaar naar Gilze. Hij kwam van oorsprong uit Tilburg. Hij kreeg twee kamers in het gemeentehuis om in te wonen, in eerste instantie gratis, later tegen betaling van huur. In 1803 verhuisde hij met zijn gezin naar de Raadhuisstraat en hield daar ook praktijk. Hij had er een huis met koestal, schuur en bakhuis. Een knecht runde de boerderij.
In 1802 was het gemeentebestuur met hem overeengekomen dat hij de minderbedeelden binnen de gemeente gratis zou helpen. Ze stelden daar een jaartraktement tegenover.
In 1824 overleed zijn vrouw Johanna Maria Bisschop. Ze was zes jaar ouder dan hij. Hij woonde op dat moment nog in de Raadhuisstraat, samen met zijn dochter, een meid en een knecht. Enkele jaren later hertrouwde hij met de dertig jaar jongere Antonia de Swart, dochter van een herbergier uit Gilze. Christiaan Janssens overleed in september 1834 op 61-jarige leeftijd. Zijn grafsteen ligt nog in de kerk in Gilze.