Terug naaar Tijdmachine

1875

Petrus Wilhelmus Marianus Ledel

Toen Petrus Wilhelmus Marianus Ledel als genees- en heelmeester in 1875 naar Gilze kwam, ging hij met zijn vrouw Thecla Maria Bootsma in het huis van zijn voorganger Petrus Loonen (nu Versterstraat 1) wonen. Hij was in 1838 in Warns bij Stavoren geboren. Hij reed met een koetsier in een landauer (vierwielige koets) naar zijn patiënten en klaagde over de slechte wegen. Maar volgens de burgemeester was hij een lastige man uit Friesland die geen zandwegen kende.
Dokter Ledel stuurde het Armbestuur gepeperde rekeningen voor zijn consulten; in 1904 bijvoorbeeld waren ze ongeveer zevenhonderd gulden aan geneeskundige armenzorg kwijt. De dokter liet zich echter door de gemeente niet in vaste dienst nemen.
Zijn levenswandel was niet echt voorbeeldig. Hij verwekte twee buitenechtelijke kinderen bij de ongehuwde dochter van de weduwe Kools-Klaassen. Hij deed zelf de geboorteaangifte, maar de kinderen kregen de achternaam van de moeder en bij de naam van de vader liet hij ‘onbekend’ invullen. Ze groeiden op bij de grootmoeder, toen hun moeder op 31-jarige leeftijd overleed. Dokter Ledel zelf overleed in 1909 op zeventigjarige leeftijd in Gilze.