Terug naaar Tijdmachine

1924

Wit-Gele Kruis Rijen opgericht

Op 1 december 1924 werd in Rijen een afdeling van het Wit-Gele Kruis (WGK) opgericht. De afdeling had een overeenkomst met de zusters uit Dongen. Bij het nieuwe klooster in de Tuinstraat, werd meteen ook een wijkgebouwtje weggezet. De zusters uit Dongen namen de werkzaamheden van de wijkverpleging op zich. De jaarwedde kwam ten goede aan het moederhuis.
De kruisvereniging heeft een belangrijke rol in de ontwikkeling van de gezondheidszorg in Rijen gespeeld. Er was nog geen ziektekostenverzekering en het ledensysteem van het WGK berustte op een soort van verzekeringsidee; wie contributie betaalde kon op kosteloze hulp rekenen. Bovendien vervulde de wijkzorg een vervangende rol voor de ziekenhuizen. Het belangrijkste was het doorbreken van het bestaande medisch patroon: de zuigelingensterfte liep sterk terug vooral dankzij de goede voorlichting door het WGK, de betere hygiëne, de kraamzorg en de zuigelingenzorg. In 1932 werd in Gilze een districtsconsultatiebureau opgericht, waar ook inwoners van Rijen, Molenschot en Hulten naar toe gingen. Er was een gratis autobus voor moeders uit de omgeving. In 1935 kreeg Rijen een eigen consultatiebureau. Medisch adviseur was dokter A.A. van Glabbeek. Ruim 450 gezinnen waren lid van het WGK. Daardoor kon het bestuur allerlei bijzondere verpleegartikelen aanschaffen.
De eerste wijkverpleegster was zuster Remiga, ‘het zusterke’. Ze werd opgevolgd door zuster Godeliva; zuster van Enschot (een lekenzuster) kwam er in 1945 bij. Vanaf december 1959 was er een derde wijkverpleegster, zuster Van Puijenbroek. De baker was Lieneke Willemen. De eerste gediplomeerde kraamverzorgster was Toke Aarts. In 1967 kwam de kraamzorg vanuit Tilburg.
In maart 1960 werd in de Mariastraat het tweede Wit-Gele Kruisgebouw geopend. Na allerlei veranderingen en ontwikkelingen op het gebied van de zorg, kwam er in 1993 een fusie tot stand met Tilburg en veranderde de naam in Thuiszorg. Het oude WGK-gebouw is jaren geleden afgebroken. Thebe wijkverpleging (de huidige naam) is gevestigd in De Ark aan de Rembrandtlaan.