Terug naaar Tijdmachine

1937

Kraamverpleging in Gilze ingevoerd

In 1937 kreeg de ambtenaar van de burgerlijke stand in Gilze een schrijven van de Officier van Justitie, waarin hij vaststelde dat het aantal levenloos geboren kinderen in Gilze 6% bedroeg. De rest van de regio kende een gemiddelde van 2,5%. Dit was aanleiding om meer prenatale zorg en kraamverpleging in het leven te roepen. Nog datzelfde jaar nam het Wit-Gele Kruis (WGK) een volledig bevoegde kraamverpleegster in dienst: mejuffrouw Van Buren. En in 1939 nam het WGK ook nog een kraamverzorgster in dienst: mejuffrouw Botermans. Zij zou in haar functie 328 kraamvrouwen in Gilze verzorgen.