Terug naaar Tijdmachine

1942

R. Hendrikx, tijdelijk arts in Gilze

R. Hendrikx uit Alphen vestigde in 1942 een huisartsenpraktijk in een gedeelte van het woonhuis van Cor Huijbregts, Oranjestraat 31 in Gilze. De officiële lezing was dat hij een nieuwe praktijk op wilde bouwen met patiënten uit Gilze en Alphen. Dokter Hoeks was in Gilze immers de enige huisarts en had veel patiënten. Maar de werkelijke reden was een andere. Hij wilde voorkomen dat de bezetter hem als werkloze arts naar Duitsland zou sturen. In 1944 vielen er bij een bombardement enkele bommen in de Oranjestraat. De praktijkruimte liep schade op. Hij verplaatste zijn huisartsenpraktijk daarom naar het huis van zijn broer, Kerkstraat 55 in Gilze. Na de oorlog vertrok dokter Hendrikx uit Gilze en vestigde hij zich elders als dokter.