Terug naaar Tijdmachine

1957

Maatschappelijk werk en gezinszorg in de gemeente

In de naoorlogse jaren bestond sterk de behoefte aan sociaal of maatschappelijk werk. De bedoeling was hulp te verlenen aan personen of gezinnen die in maatschappelijke nood verkeerden of daarin dreigden te geraken. In samenwerking met Wit-Gele Kruis, Sint Elisabethvereniging, kerkelijk en burgerlijk Armbestuur en Herwonnen Levenskracht werd op 1 maart 1957 voor Gilze en Rijen de Stichting Sociaal Charitatief Centrum opgericht. Tegelijkertijd kwam ook de eerste maatschappelijk werkster, Mevrouw G. van de Broek, in dienst. De stichting hoopte met haar maatschappelijk werkster moeilijkheden bij personen en in gezinnen te kunnen opsporen en noden te kunnen lenigen. Uit deze stichting groeide per 1 juli 1959 de op zichzelf staande Stichting Gezinszorg, die per 1 augustus hulp in de gezinnen ging bieden. De meisjes die bij de gezinszorg in dienst kwamen, hadden allen een interne opleiding voor gezinsverzorgster of -helpster gevolgd op Bouvigne in Breda. In 1970 ging de plaatselijke instelling op in een regionale stichting, waarin Gilze en Rijen en Dongen zaten en nog later in 1993 volgde een fusie met Tilburg. Inmiddels bestaat de Stichting Gezinszorg niet meer.
Onder de naam Instituut Maatschappelijk Werk (IMW) is er nog steeds maatschappelijk werk in de gemeente. Het schoolmaatschappelijk werk richt zich op de basisscholen en hun docenten, intern begeleiders, ouders en kinderen. De algemeen maatschappelijk werker is aanspreekpunt voor inwoners van de gemeente en denkt mee en kijkt wat mensen zelf kunnen doen of waar hulp nodig is op allerlei gebied. Ook de schuldhulpverlening is onderdeel van maatschappelijk werk.