Terug naaar Tijdmachine

2017

Dagactiviteit VoorMekaar! Opgericht in Rijen

In 2016 voerden Adriaan Brouwers en Jeanne de Hoon als bestuursleden van de SeniorenVereniging Rijen (SVR) de eerste gesprekken met het management van Vita Zorg en Welzijn.
Leden van de SVR moesten vanwege hun hoge leeftijd vaak afhaken bij activiteiten van de vereniging. De SVR wilde onderzoeken of er andere mogelijkheden waren om deze senioren bij de samenleving te blijven betrekken. Bejaardenhuizen bestaan niet meer en het landelijk beleid is erop gericht dat mensen zolang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen. Dit met de nodige zorg van allerlei instellingen en organisaties, met burenhulp en mantelzorgers.
Samen met een vertegenwoordiger van de Zonnebloem en de Mantelzorg richtte de SVR in 2017 VoorMekaar! op. Senioren met een klein netwerk die niet mobiel meer zijn, konden zich voor een dag in de week aanmelden. Een indicatie is niet nodig. Anno 2019 zijn er vier groepen van maximaal twaalf personen uit de wijk en twee begeleiders. VoorMekaar! is deze vier dagen te gast in De Regent. Het motto van de activiteit: Blijf onder de mensen met VoorMekaar!