Terug naaar Tijdmachine

1995

Stichting Najjar Gilze en Rijen opgericht

In 1995 werd in onze gemeente de Stichting Najjar opgericht. Dat gebeurde op verzoek van de ouders van een Najjarpatiëntje uit Rijen. Het gezin was door het landelijke Najjar Fonds gevraagd om fondsen te werven voor medische onderzoeken naar de levensbedreigende kinderleverziekte Crigler Najjar. De ouders riepen hiervoor de hulp in van familie, buurtgenoten en vrienden. Zo ontstond een groep vrijwilligers, die zich wilde inzetten. De groep richtte een stichting op en stelde zich ten doel in het eerste actiejaar(1995) 100.000 gulden in te zamelen. Ze overspoelde de media met berichten, informatie en acties van en voor de stichting. Ze schreef alle bedrijven, scholen, verenigingen en winkeliers in de gemeente aan met de vraag een bijdrage te willen leveren. Bijna alle aangeschrevenen zetten dit om in daden. Zo werden er benefietwedstrijden georganiseerd door sportverenigingen, acties gehouden door winkeliers en leverden bedrijven directe financiële bijdragen. Ook heel veel persoonlijke acties resulteerden in extra geld en extra media-aandacht. Het gestelde doel werd dan ook ruimschoots gehaald. Aan het einde van het eerste actiejaar kon de Stichting Najjar Gilze en Rijen ruim honderdduizend gulden aan het landelijke Najjar-fonds overhandigen. Anno 2019, bijna 25 jaar later, organiseert de stichting Najjar nog steeds jaarlijks activiteiten- zij het op kleinere schaal - om geld op te halen en aandacht voor onderzoek te vragen.