Terug naaar Tijdmachine

1988

Dagopvang ouderen in Rijen van start

In bejaardenhuis St. Petrus in Rijen, nu Vita, ging in oktober 1988 de Dagopvang voor ouderen van start. Twaalf mensen konden er per dag gebruiken van maken. Het bejaardenhuis stelde een speciale ruimte tussen huis en aanleunwoningen beschikbaar, de stichting Gezinszorg zette een fulltime verzorgster in en de Hulpcentrale leverde veertien vrijwilligers voor aanvullende hulp. Het project was bedoeld voor nog zelfstandig wonende ouderen die om medische of psychologische redenen niet meer aan het sociale leven deel konden nemen en daardoor dreigden te vereenzamen. De belangstelling was groot. Er ontstond meteen al een wachtlijst. Inmiddels is de dagopvang opgeheven.