Terug naaar Tijdmachine

1983

Platform Gehandicaptenbeleid Gilze en Rijen opgericht

De verbouwing van de Schakel in Gilze en het idee om het cultureel centrum toegankelijk te maken voor gehandicapten, was de aanleiding. Op dat moment kwam de suggestie op tafel om ook in onze gemeente een Platform Gehandicaptenbeleid op te richten. Op 22 maart 1983 kwam voor het eerst een initiatiefgroep bij elkaar om het Platform Gehandicaptenbeleid Gilze en Rijen op te richten. Op 19 mei 1983 kozen zij het eerste bestuur. In 1984 werden ze officieel door het gemeentebestuur erkend. Een grote rol was hierbij steeds weggelegd voor Gérard van Lisdonk. Het platform wilde zoveel mogelijk onafhankelijk zijn. Ze kregen een startsubsidie van 500 gulden. Het eerste doel was een beleidsplan maken voor de jaren 1986 tot en met 1990. Voor de gemeente was dit de aanleiding voor een Nota Gehandicaptenbeleid. Eén van de wethouders kreeg gehandicaptenbeleid in de portefeuille en er kwamen drie aandachtsfunctionarissen binnen het ambtelijk apparaat. Iedere drie maanden was er overleg tussen ambtenaren en Platform. Het beleidsplan werd getoetst aan de praktijk en knelpunten werden doorgegeven. De raad nam het in 1987 aan.
Het Platform heeft 32 jaar bestaan. Het heeft zich bij het invoeren van de nieuwe WMO-participatiewet in 2015 opgeheven.