Terug naaar Tijdmachine

1977

Maaltijdendienst Rijen opgestart

Op 3 januari 1977 was de Maaltijdendienst Rijen een feit. Mensen die zelf niet in staat waren een warme maaltijd te bereiden, kregen die door vrijwilligers in ‘warmtedozen’ thuisgebracht. Dat gebeurde tegen kostprijs en die werd op dat moment op vijf gulden en twee kwartjes ingeschat. Er was wel een medische of sociale indicatie nodig. Een speciale werkgroep van de hulpcentrale had het project voorbereid, omdat er veel behoefte aan bleek te bestaan. Een en ander gebeurde in overleg met de Regionale Stichting voor Bejaardenwerk in Midden-Brabant-West en de plaatselijke Bejaardenraad. Na vijf jaar reikte de dienst al zo’n 5000 maaltijden per jaar uit.
Toen in december 2015 de hulpcentrale Rijen-Molenschot zichzelf ophief, kregen klanten van de maaltijdendienst alternatieven aangeboden.