Terug naaar Tijdmachine

1976

Hulpcentrale Rijen-Molenschot opgericht

In februari 1976 kwam de Hulpcentrale Rijen-Molenschot van de grond. 180 vrijwilligers, merendeels huisvrouwen, meldden zich aan om tijdelijk hulp te bieden aan mensen, die die hulp niet altijd konden vinden. Ze deden dat in de vorm van bijvoorbeeld vervoer van patiënten, bezoeken van ouderen en patiënten, hulp in de huishouding, een telefooncirkel en klusjes verrichten.
De hulpcentrale was een initiatief van Rijense sociale instellingen en vrouwenorganisaties. Het voorzag in een behoefte toen de burenhulp steeds meer op de achtergrond raakte. In december 2015, na bijna veertig jaar, stopte de hulpcentrale met haar diensten, omdat de vraag steeds minder werd. De Mantelzorg ging per 1 januari 2016 zelfstandig verder. Voor de maaltijdbezorging werden alternatieven aangeboden.