Terug naaar Tijdmachine

1974

A.E. van Gulik, huisarts in Gilze

Dokter A.E. (Guus) van Gulik kwam in 1974 naar Gilze als assistent van dokter Starmans. Na zijn opleiding geneeskunde had hij eerst anderhalf jaar voor Memisa in Kenia gewerkt, waar hij de leiding had over een ziekenhuis. Hij kwam oorspronkelijk uit Amsterdam, uit een familie van medici; al vier generaties vervulden familieleden allerlei functies in de medische wereld.
In Gilze kreeg hij een woning in de Kruithoorn toegewezen. Na enkele jaren associeerden hij en dokter Starmans zich in een maatschap met ieder een eigen praktijk. Dokter van Gulik liet een woonhuis met praktijk bouwen aan de Alphenseweg. De maatschap zou in goede samenwerking ongeveer vijftien jaar duren. Daarna ging dokter Van Gulik als zelfstandig arts verder. In december 2013, na bijna veertig jaar, nam hij afscheid van Gilze als huisarts en deed hij zijn praktijk over aan dokter Caroline de Jong. Zij werkt in haar praktijk samen met dokter Marleen van Ham-Snoek. Sinds januari 2015 is de praktijk met verschillende andere zorgaanbieders gevestigd in Gezondheidscentrum De Flair aan de Lange Wagenstraat in Gilze.