Terug naaar Tijdmachine

1968

Gilzer Ontspanningsvereniging Gehandicapten (GONG) opgericht

In 1968 werd de Gilzer Ontspanningsvereniging Gehandicapten, kortweg GONG opgericht. De bakermat lag in de Meester Schrauwenstraat. Buurtgenoten wilden een blinde buurtbewoner, Jan de Bruin, een geleidehond geven. De actie was succesvol, maar de doelstelling bleek niet te realiseren. Het opgehaalde geld zetten ze in om een vereniging voor gehandicapten uit de buurt op te richten. Dit plan werd later herzien in een vereniging voor alle gehandicapten in heel Gilze. Actief hierin waren Mart Hendricks, Jos Diepstraten en Piet Olde Scheper, die zich door mevrouw Krol lieten adviseren. In het noodgebouw bij ’t gemeenschapshuis hielden ze op 23 april 1968 de eerste GONG-avond, met mogelijkheden tot ontspanning en ontmoeting. Van 1974 tot 1981 kwam de vereniging in de aula van Huize St. Franciscus bij elkaar, daarna in De Schakel. De Gong is inmiddels opgeheven.