Terug naaar Tijdmachine

1964

Bejaardenhuis Sint Petrus Rijen officieel geopend

Toen Rijens Belang in 1959 haar veertigjarig bestaan vierde, wilde het bestuur iets extra’s doen: een fonds oprichten om een bejaardencentrum te kunnen stichten. In de praktijk bleek er dringend behoefte te zijn aan een plek waar bejaarden die niet meer zelfstandig konden wonen, huisvesting, gezondheidszorg en tijdsbesteding konden vinden. In 1961 kwam er een plan van architect Ir.W. van Dael voor de huisvesting van 69 bejaarden. In januari 1964 werd bejaardenhuis St. Petrus plechtig ingezegend door Mgr. De Vet, bisschop van Breda.
In de jaren tachtig voldeed de oude huisvesting niet meer; in 1986 werd het nieuwe gebouw geopend, in 1987 de aanleunwoningen. In 2000 werd het geheel uitgebreid met seniorencomplex De Regentenhof, 24 appartementen die met een corridor verbonden waren met St. Petrus. Ouderen konden er zelfstandig wonen; hadden ze behoefte aan zorg, dan konden ze een beroep doen op de voorzieningen van St. Petrus. In 2010 stond de volgende nieuwbouw op stapel. De bewoners van St. Petrus, dat inmiddels Vita was gaan heten, verhuisden tijdelijk naar Glorieux, het voormalige broederhuis in Dongen. Het oude gebouw ging volledig tegen de vlakte en in 2013 ging de nieuwbouw feestelijk open. Het gebouw heet nu De Regent en in het gebouw zit Zorglocatie Vita, onderdeel van Stichting Elde Maasduinen.