Terug naaar Tijdmachine

1970

Buurtvereniging ’t Raakeind, Molenschot

In 1970 richtten de bewoners van de Raakeindse kerkweg (tot het viaduct), de Bavelseweg (tot Hoogstraat), Gilzeweg (tot viaduct), Rimpelaar, Snijdersdreef (tot bosrand), Burchtsebaantje (tot bosrand), Hoogstraat en Korte Hoogstraat een buurtvereniging op. Deze vereniging, in het buitengebied van Molenschot dus, kreeg de naam ’t Raakeind. Driekwart van de huishoudens is er bij aangesloten. Er zijn natuurlijk activiteiten rondom Pasen, Sinterklaas en kerst, met in december een eigen kerststal aan de Bavelseweg. Maar ze doen meer. Elk jaar is er een buurtbiljartcompetitie en de buurtvereniging neemt deel aan het omwonendenoverleg van AZC Prinsenbosch. En met de bewoners van dit asielzoekerscentrum waren ze deelnemer aan de Opschoondag. Tegenwoordig speelt de buurtvereniging steeds meer een rol in sociaal/maatschappelijke ontwikkelingen, zoals Zorg voor zorg, verkeersveiligheid en de aanleg van het glasvezelnetwerk. Het is een actieve buurtvereniging met een groot bestuur (zeven leden).