Terug naaar Tijdmachine

1970

Buurtvereniging De Locht, Gilze

Na het tot stand komen in 1970 van Plan Hofstad in Gilze richtten de nieuwe bewoners al snel een buurtvereniging op. Het gaat om de straten Hofstad, De Locht, Hengelstraat en Eikhof. Doel was de saamhorigheid in de buurt te vergroten. In de wijk kwamen nogal wat mensen wonen van buiten Gilze. En dat doel geldt nog steeds. De vereniging zorgde voor de eerste Avondvierdaagse in Gilze. Er zijn veel activiteiten, voor alle leeftijdsgroepen. Soms in een tent, maar er zijn ook activiteiten in thuishonk De Hooikar. De buurtvereniging doet elk jaar mee aan de jaarlijkse Opschoondag, en noemen dat niet opzoomeren of opschonen, maar heel toepasselijk, oplochten.