Terug naaar Tijdmachine

2009

Resten boomput gevonden bij Cijnshof in Gilze

Waar eerder in Gilze de koekfabriek Smolders stond en nu de Cijnshof is, heeft ook ooit (na 992) ‘Den Ouden Hof’ gestaan, het gerechtshof van de abdis van Thorn. Het was een groot complex met boerderij, woningen, schuren en stallen.
In 2009 waren de plannen voor wat de Cijnshof moest worden in een vergevorderd stadium. Aan de bouw ging archeologisch onderzoek vooraf. Er werd een grote zwerfkei gevonden, die nu tegen het pand op de hoek Cijnshof/Raadhuisstraat ligt. Bovendien bleek op een diepte van ongeveer vijf meter een krans van houtstukken te zitten, een flinke kruiwagen vol, zeer waarschijnlijk de restanten van een boomput.
Enkele jaren later, in 2016, wees onderzoek in Brussel via de C14-koolstofdatering uit dat de houtresten met 95,4% zekerheid tot de periode tussen 1050 en 1270 terug te voeren zijn. Delen van de boomput laat Heemkring Molenheide in een vitrine zien tussen andere archeologische vondsten.